Jesteś tutaj: Start / Rada Społeczna

Rada Społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Rada Społeczna przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2020 poz. 295 tj.)  jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego zakład oraz organem doradczym kierownika SP ZOZ p.n. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.

 

Na podstawie uchwały nr XXXVII/731/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, z dnia 30 września 2021 roku, oraz uchwały z nr LXVIII/1453/24 z dnia 21 marca 2024 roku w skład Rady Społecznej wchodzą:

  • Przewodniczący - Mieczysław Krzywy (przedstawiciel Marszałaka Województwa Donośląskiego)
  • Członek - Karol Szczepaniak (przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego)
  • Członek - Jacek Kiełb
  • Członek - Beata Maria Łabowicz
  • Członek - Rafał Plezia

Kadencja Rady trwa 4 lata i kończy się z chwilą powołania nowej Rady.

 

 

Art. 48. 1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:

1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;

2) doradczym kierownika.

 

2. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

e) (uchylona)

 

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Data utworzenia:2016-03-08
Data publikacji:2016-03-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:12585

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-10-12 09:28:13Administratorzmiana składu Rady SpołecznejRada Społeczna
2017-09-13 09:10:04Administratorzmiana członków Rady Społecznej - nowa kadencjaRada Społeczna