Rejestry, ewidencje i archiwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane rejestrowe:

Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy


ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica

 

NIP: 6912131539
Regon: 390760941
KRS: 0000026823
RPWDL: W-02 000000001424

BDO 000109538

 

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

RATOWNICTWO MEDYCZNE: 16/1/3301075/01/2024/01
ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO: 17/1/3301075/01/2024/01, 17/1/3301075/01/2024/02


Ewidencje:

- rejestr faktur przychodzących i wychodzących,

- ewidencja środków trwałych,

- rejestr zawartych umów,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydanej dokumentacji medycznej,

- rejestr szkoleń,

 

Archiwa:

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy prowadzi archiwa w zakresie:

- dokumentacji medycznej, na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku, w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2022, 1304), Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2023, 1541 tj.), Ustawy z dnia 6 listopada 2008  roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2023, 1545 tj.), Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994  roku o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz. U. 2022, 2123 tj.), Ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2023, 1378 tj.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. 2023, 2733), Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2023, 887 tj.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. nr 1961 nr 39 poz. 202).

 

- dokumentacji pracowniczej, na podstawie:

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023,1465 tj.), Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Data utworzenia:2016-12-27
Data publikacji:2016-12-27
Osoba sporządzająca dokument:Szymon Czyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Szymon Czyżewski
Liczba odwiedzin:6694