Jesteś tutaj: Start / Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 tj.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68) Pogotowie Ratunkowe w Legnicy udostępnia stronę Biuletynu Informacji Publicznej wraz z niżej opisanymi funkcjami.

Strona BIP Pogotowia Ratunkowego w Legnicy podzielona jest na dwa obszary – podmiotowe i przedmiotowe. W obszarze podmiotowym prezentowane są wszystkie niezbędne dane na temat samego Pogotowia jak i rodzaje działalności prowadzone przez wymienioną jednostkę. Obszar przedmiotowy przedstawia wszystkie ogłoszenia, które zgodnie z wymogami ww. ustawy powinny zawierać się na stronie BIP.

Obszar podmiotowy opisany jest przy pomocy Menu podmiotowego widocznego w prawej części strony. Menu zawiera następujące pozycje:

 • Podstawowe Dane: szczegółowy opis zakresu działalności Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,
 • Struktura organizacyjna: statut Pogotowia oraz przedstawiona w postaci schematu blokowego struktura organizacyjna Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,
 • Rada Społeczna: szczegółowy opis organu działającego przy PR w Legnicy, jakim jest Rada Społeczna wraz z podstawa prawną,
 • Dane osobowe: zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów Pogotowia ratunkowego w Legnicy,
 • Dane kontaktowe: adres skrzynki EPUAP, spis numerów telefonów i adresów mailowych do poszczególnych działów,
 • Dane teleadresowe ZRM: adresy i nr telefonów do poszczególnych Zespołów Ratownictwa Medycznego w obszarze dysponowania oraz zespołów transportu medycznego,
 • Tabor i wyposażenie: wykaz ambulansów i specyfikacja specjalistycznego sprzętu uzytkowanego w PR Legnica.
 • Rejestry, ewidencje i archiwa: dane rejestrowe podmiotu (NIP, REGON, KRS, RPWDL), numery zawartych umów z NFZ, wykaz prowadzonych ewidnecji i archiwów,
 • Opłaty: za udostepnienie dokumentacji medycznej, cenik usług świadczonych przez PR w Legnicy oraz przez szkołe ratownictwa,
 • Redaktorzy BIP: ewidencja osób redagujących wpisy w BIP w poszczególnych działach,
 • Skargi i wnioski: tryb rozpatrywania skarg i wniosków.

Obszar przedmiotowy opisany jest przy pomocy Menu przedmiotowego widocznego w prawej części strony, pod menu podmiotowym. Menu przedmiotowe zawiera następujące pozycje:

 • Kontrole zarządcze: wykaz rocznych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli zarządczych,
 • PRZETARGI PR: aktualne i archiwalne przetargi prowadzone w PR Legnica,
 • ZAPYTANIA OFERTOWE PR: aktualne i archiwalne przetargi prowadzone w PR Legnica,
 • Nabór na stanowisko: aktualne i archiwalne ogłoszenia o naborach na stanowiska w PR Legnica,
 • Konkursy: aktualne i archiwalne ogłoszenia o konkursach prowadzonych w PR Legnica.
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • Archiwum przetargów i zapytań ofertowych.

Oprócz głównych pozycji strony BIP, jakimi są menu podmiotowe i przedmiotowe, istnieją jeszcze dodatkowe funkcje usprawniające korzystania ze strony, tj.:

 • szukanie konkretnej informacji umieszczonej na stronie poprzez pole Szukaj w prawej górnej części strony,
 • zmniejszenie lub zwiększenie czcionki oraz zmiana kontrastu strony umieszczone w lewej górnej części serwisu,
 • możliwość przełączenia sposobu wyświetlania strony na tryb mobilny (i odwrotnie) w górnej części serwisu,
 • przejście do strony głównej i mapa serwisu w prawej górnej części strony,
 • instrukcja obsługi serwisu BIP umieszczona w stopce (dolna część strony).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Data utworzenia:2016-12-27
Data publikacji:2016-12-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Szymon Czyżewski
Liczba odwiedzin:5574