Jesteś tutaj: Start / Opłaty

Opłaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.06.2020 r. - 31.08.2020 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

10,66 zł

0,37 zł

2,13 zł

 

Podstawa prawna:   Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 t.j.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy
w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

 


 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 25/2019

Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

z dnia 22 października 2019 roku.

 


 

 1. Cennik wynajmu karetki na zabezpieczenia medyczne imprez masowych i innych działań:

 

 • Wydanie opinii o minimalnych wymaganiach dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej – 100,00 zł. brutto/1 opinia,
 • Zespół w składzie: lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, kierowca- ratownik medyczny – 350,00 zł./h,
 • Zespół w składzie: ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, kierowca-ratownik medyczny – 160,00 zł./h,
 • Usługa zabezpieczenia: karetka, motocykl w obsadzie kierowca – ratownik medyczny100,00 zł./h.
 • W przypadku wykonywania innych działań medycznych dolicza się 3,50zł/kilometr. Opłata naliczana będzie powyżej 20 kilometrów.
 • Usługa przez patrol ratowniczy w obsadzie dwóch ratowników medycznych (pielęgniarka systemu) – 100,00 zł./h,
 • W przypadku organizatorów korzystających z usług zabezpieczenia medycznego przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy poniesiona opłata za wydanie opinii będzie odliczona od kosztów ogólnych.

 

 1. Istnieje możliwość negocjacji cen powyżej 5 godzin zabezpieczenia medycznego.

 

 


 

 1. Cennik usług transportów sanitarnych, świadczonych przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy:

 

 • Odpłatność za transport zespołem medycznym w składzie: kierowca-ratownik medyczny, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, wynosi 80,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę trwania usługi + 3,50 zł. za 1 km.
 • Odpłatność za transport zespołem medycznym w składzie: lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, kierowca-ratownik medyczny, wynosi 80,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę trwania usługi + 3,50 zł. za 1 km. Dodatkowo dolicza się 140,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pracy lekarza.
 • Odpłatność za transport w obsadzie kierowca – ratownik medyczny za każdą rozpoczętą godzinę trwania usługi 50,00 zł. + 3,50 zł. za 1 km.
 1. Istnieje możliwość negocjacji cen przy transportach powyżej 200 km oraz transportach międzynarodowych.
 2. Kilometry liczone są w obie strony – od miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi (tj. miejsca przyjęcia pacjenta) do miejsca docelowego (tj. miejsca przekazania pacjenta).

 


 

 • Cennik usług:
 • Usługi warsztatowe, usługi remontowo-budowlane– cena 1 roboczogodziny wynosi 80,00 zł. brutto.
 • Usługi transportowe samochodem dostawczym:
 • samochód z kierowcą do 30 km – 3,50 zł. za 1 km i 45,00 zł. za godzinę pracy kierowcy, + należny VAT,
 • samochód z kierowcą powyżej 30 km – 3,00 zł. za 1 km pracy kierowcy+ należny podatek VAT,
 • samochód z kierowcą powyżej 100 km – 2,50 zł. za 1 km + należny podatek VAT,

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Data utworzenia:2020-06-09
Data publikacji:2020-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Szymon Czyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Szymon Czyżewski
Liczba odwiedzin:3618