Jesteś tutaj: Start / Opłaty

Opłaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.01.2024 r. - 31.03.2024 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

15,54 zł

0,54 zł

3,11 zł

 

Podstawa prawna:   Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2023, 1545 t.j.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w niżej wyszczególniony sposób (…);
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (…);
3) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

4) w przypadku przesyłania dokumentacji drogą pocztową, będzie pobierana dodatkowo opłata za poniesione koszty przesyłki zgodnie z cennikiem operatora pocztowego (Poczta Polska S.A.).

 


 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 28/2023

Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

z dnia 1 sierpnia 2023 roku.

 


 

 1. Cennik wynajmu karetki na zabezpieczenia medyczne imprez masowych i innych działań:

 

 • Wydanie opinii o minimalnych wymaganiach dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej – 150,00 zł. brutto/1 opinia,
 • Zespół w składzie: ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, kierowca-ratownik medyczny – 330,00 zł./h,
 • Usługa zabezpieczenia: karetka, motocykl w obsadzie kierowca – ratownik medyczny 160,00 zł./h.
 • W przypadku wykonywania innych działań medycznych dolicza się 3,80zł/kilometr. Opłata naliczana będzie powyżej 20 kilometrów.
 • Usługa przez patrol ratowniczy w obsadzie dwóch ratowników medycznych (pielęgniarka systemu) – 280,00 zł./h,(jednoosobowy patrol ratowniczy - 140,00 zł./h).
 • W przypadku organizatorów korzystających z usług zabezpieczenia medycznego przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ,poniesiona opłata za wydanie opinii będzie odliczona od kosztów ogólnych.

 

 1. Istnieje możliwość negocjacji cen powyżej 5 godzin zabezpieczenia medycznego.

 

 


 

 1. Cennik usług transportów sanitarnych, świadczonych przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy:

 

 • Odpłatność za transport zespołem medycznym w składzie: kierowca-ratownik medyczny, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, wynosi 300,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę trwania usługi + 3,80 zł. za 1
 • Odpłatność za transport w obsadzie kierowca – ratownik medyczny za każdą rozpoczętą godzinę trwania usługi 150,00 zł. + 3,80 zł. za 1 km.
 1. Istnieje możliwość negocjacji cen przy transportach powyżej 200 km oraz transportach międzynarodowych.
 2. Kilometry liczone są w obie strony – od miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi (tj. miejsca przyjęcia pacjenta) do miejsca docelowego (tj. miejsca przekazania pacjenta).

 


 

 • Cennik usług:
 • Usługi warsztatowe, usługi remontowo-budowlane– cena 1 roboczogodziny wynosi 180,00 zł. + należny podatek VAT,
 • Usługi transportowe samochodem dostawczym:
 • samochód z kierowcą do 30 km – 3,80 zł. za 1 km i 110,00 zł. za godzinę pracy kierowcy + należny podatek VAT,
 • samochód z kierowcą powyżej 30 km – 3,50 zł. za 1 km i 110,00 zł. za godzinę pracy kierowcy+ należny podatek VAT,
 • samochód z kierowcą powyżej 100 km – 3,00 zł. za 1 km i 110,00 zł. za godzinę pracy kierowcy+ należny podatek VAT,

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Data utworzenia:2020-06-09
Data publikacji:2020-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Szymon Czyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Szymon Czyżewski
Liczba odwiedzin:6814